Teri-tanosil kasalliklari kafedrasi jamoasi

Тошкент Тиббиёт Академиясининг Дерматовенерология кафедрасига хуш келибсиз! Бизнинг фаол ҳамжамиятимиз интеллектуал кашфиётга, билимларни яратишга ва талабаларга энг юқори салоҳиятга эришишда ёрдам беришга бағишланган.